Masz pytanie? Napisz do nas

Rzetelna Firma

Zobacz nas na:

Zobacz Spoldzielnia Inwalidow "Wielkopolanka" na Oferteo.pl

Polecamy:

Związek Polskie Okna i Drzwi

 

 Klub Przedsiębiorców powiatu Grodziskiego

 

A K T U A L N O Ś C I

 

C E R T Y F I K A T   R Z E T E L N O Ś C I

 

 

R E K O M E N D A C J A

 

I V   T A R G I   P R A C Y

 

  

 

L I S T   I N T E N C Y J N Y   

Nie wsty­dem jest pro­sić dru­giego o wspar­cie, lecz wsty­dem jest odmówić mu pomocy...

Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje. < Jan Paweł II (Karol Wojtyła)> 

 

Włączamy się do akcji. Zachęcamy do finansowego wsparcia ! 

  

C I E P Ł Y   M O N T A Ż

Podczas EURO 2016 Polska reprezentacja zamieszka w luksusowym hotelu L' Hermitage , położonym we francuskiej miejscowości La Baule nad Zatoką Biskajską. Otrzymaliśmy możliwość wykonawstwa stolarki drewnianej oraz dokonania ciepłego montażu w zachodniej części Francji w wspomnianym mieście La Baule. Według UEFA okolica jest jedną z najpiękniej położonych na świecie nad brzegiem Atlantyku. Poniżej przedstawiamy stolarkę okienną, której producentem jest Wielkopolanka i do której zastosowano montaż warstwowy pozwalający znacznie udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej. Poniżej zdjęcia z budowy.

http://sport.se.pl/pilka-nozna/euro-2016/euro-2016-la-baule-nad-atlantykiem-wiemy-gdziezamieszka-reprezentacja-polski-na-mistrzostwach-europy_747566.html


 
 

 

I I I   F E S T I W A L   Z A W O D Ó W 

 

 

I I  F E S T I W A L   Z A W O D Ó W